Ptv Drama Rahein Part 8/77

Ptv Drama Starring: Sumaira Yousaf, Farheen, Naima Khan, Ghayyoor Akhtar, Masood Akhtar, Jaziba Sultan, Saima Saleem, Chahat, Akhtar Shad, Tauqeer Nasir and Saleem Sheikh

 • TheSameer103

  o juray khubsorat? cheezoon ko kharab nhi krtay…epic

 • Abdul Basit

  HAHAHAHAHA! sab dakho ash karo wah jura? batti ka bata hai tari oye………………….shezada!

 • manije100

  Wow! ever GREEN dramas ….
  ?

 • Bl0odDot

  zeher beto kiliye hota? hai

 • 3126773

  fantastic drama ever super hit !!!!!!

  GOD BLESS U B ROTHER TO UPLOAD? this serial