Ptv Drama Rahein Part 47/77

Part 47

Ptv Drama Starring: Sumaira Yousaf, Farheen, Naima Khan, Ghayyoor Akhtar, Masood Akhtar, Jaziba Sultan, Saima Saleem, Chahat, Akhtar Shad, Tauqeer Nasir and Saleem Sheikh

  • Farrakh Hayat

    sub? hansy khushi rehny lagy gein…

  • Saqib Kharal Muhammadi

    yar koi? tou bataye aggy kiya hony wala hai