Ptv Drama Rahein Part 41/77

Part 41

Ptv Drama Starring: Sumaira Yousaf, Farheen, Naima Khan, Ghayyoor Akhtar, Masood Akhtar, Jaziba Sultan, Saima Saleem, Chahat, Akhtar Shad, Tauqeer Nasir and Saleem Sheikh

  • shary1431

    Isay kehtay hain naiyki k galay par? gae… hahaha

  • shary1431

    Acha to tum? Muree se bi ayeh ho…. or hum yahan mazaroan or khoan pa jhuk mar rahay hain…
    phir dosti to na hti hai na bacho…….